معماری
سرخط خبرها

جداول آماری

جدول مورگان و کرجسی

جدول مورگان و کرجسی : زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع  دارید و نمی توان از فرمولهای آماری برای براورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد. حجم جامعه حجم نمونه حجم جامعه حجم نمونه حجم جامعه حجم نمونه …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس