معماری
سرخط خبرها

وقتی میشه

وقتی میشه 5 – استبداد بایدها

وب سایت رسمی حمید کوثری – کارشناس ارشد روانشناسی

سلسله مقالات “وقتی میشه ….!” به موضوع دیگرگونه اندیشیدن می پردازد و با طرح سئوالی منطقی ذهن خواننده را به چالش می کشد که وقتی می شود با یک مسیر میانبر ، بی دردسر ، سریع و راحت به مقصد رسید، چه اصراری است که حتما راه سخت و دشوار و بن بست انتخاب شود. در کنار تمام توانمندی های …

ادامه نوشته »

وقتی میشه 4 – قفسی به نام شاهکارآفرینی

وب سایت رسمی حمید کوثری – کارشناس ارشد روانشناسی

سلسله مقالات “وقتی میشه ….!” به موضوع دیگرگونه اندیشیدن می پردازد و با طرح سئوالی منطقی ذهن خواننده را به چالش می کشد که وقتی می شود با یک مسیر میانبر ، بی دردسر ، سریع و راحت به مقصد رسید، چه اصراری است که حتما راه سخت و دشوار و بن بست انتخاب شود.آثار فوق العاده شگفت آوری دربین …

ادامه نوشته »

وقتی میشه 3 – معجزه پذیرش

وب سایت رسمی حمید کوثری – کارشناس ارشد روانشناسی

سلسله مقالات “وقتی میشه ….!” به موضوع دیگرگونه اندیشیدن می پردازد و با طرح سئوالی منطقی ذهن خواننده را به چالش می کشد که وقتی می شود با یک مسیر میانبر ، بی دردسر ، سریع و راحت به مقصد رسید، چه اصراری است که حتما راه سخت و دشوار و بن بست انتخاب شود. بسیاری از اوقات ما در …

ادامه نوشته »

وقتی میشه 2 – روش درمانی کل نگر

وب سایت رسمی حمید کوثری – کارشناس ارشد روانشناسی

سلسله مقالات “وقتی میشه ….!” به موضوع دگرگونه اندیشی می پردازد و با طرح سئوالی منطقی این موضوع را پیش روی ذهن خواننده می گشاید که وقتی می شود با یک مسیر میانبر ، بی دردسر ، سریع و راحت به مقصد رسید، چه اصراری است که حتما راه سخت و دشوار و بن بست انتخاب شود. در شماره قبل …

ادامه نوشته »

وقتی میشه 1 – نگاه کل نگر

وب سایت رسمی حمید کوثری – کارشناس ارشد روانشناسی

چند روز پیش یک پیامک برایم آمد به این مضمون که:”وقتی میشه دعوا کرد چرا باید گفت و گو کرد!” اول از این جمله طنز خنده ام گرفت، اما بعد غمی سنگین بر دلم نشست. متاسفانه این استدلال بسیاری از آدم ها برای انجام کارهای غلط است. بیشتر اوقات بعد از مدت ها دسته و پنجه نرم کردن با یک …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس