معماری
سرخط خبرها

بایگانی برچسب: مقاله ها

شیوانا 152 – سمت نگاه تو آینده توست!

شیوانا, سایت رسمی شیوانا

مردم دهکده های دوردست که گرفتار کم آبی شده بودند سعی کردند، مانند گذشتگان خود، با حفر چاه و قنات به سفره های زیرزمینی آب دست یابند اما هرجایی را می کندند به سنگ و خاک خشک می رسیدند و از آب خبری نبود. برای همین عده ای از دانایان خود را نزد شیوانا فرستادند تا دلیل شکست خود در …

ادامه نوشته »

شیوانا 147 – امیدی برای تولید ثروت

شیوانا, سایت رسمی شیوانا

روزی زنی جوان نزد شیوانا آمد و از خسیسی و ناخن خشکی شدید و بی اندازه شوهرش گله کرد. او گفت:” همسری دارم که مال و زمین فراوانی به او ارث رسیده است و مکنت و دارایی اش ورد زبان این و آن است. اما زمستان ها هیزم اجاق را از دوست و آشنا گدایی می کند و برای خوراک …

ادامه نوشته »

شیوانا 75 – جوجه اردک بزرگ مقام

شیوانا, سایت رسمی شیوانا

شیوانا به همراه شاگردانش در میدان دهکده قدم می زد. کدخدا خودش را به کنار او رساند و آهسته در گوشش گفت:” استاد! مرد سبزی فروشی در کنار چشمه هست که احترام زیادی ، خیلی بیشتر از شما ، برای من قائل است. او به من می گوید “بزرگ مقام” و من از این گفته او احساس خوبی پیدا می …

ادامه نوشته »

شیوانا 67 – مواظبش باشید!

شیوانا, سایت رسمی شیوانا

روزی به خاطر وقوع سیل زنان و کودکان دهکده شیوانا ، درون ساختمان بزرگی پناه داده شدند و قرار شد چند نفر نگهبان مرد  برای حفاظت از این ساختمان از بین اهالی دهکده انتخاب شوند. شیوانا مردان دهکده را جمع کرد و از آنها خواست تا برای اینکار دواطلب شوند. جوانی بلند قد  از بین مردان  به پوزخند و خطاب …

ادامه نوشته »

شیوانا 64 – تنها کار مفید آلان!

شیوانا, سایت رسمی شیوانا

شیوانا همراه کاروانی درراهی می رفت. ظهر به منزلی رسیدند و چون تا منزل بعدی یک روز کامل راه بود ، تصمیم گرفتند همانجا استراحت کنند و سحرگاه روز بعد به سمت منزل بعدی حرکت کنند. وقتی همه مستقر شدند. شیوانا سطل آبی برداشت و به سراغ پله های شکسته حجره ای رفت و با گلی که فراهم کرده بود …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس